ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 • Οκτώβριος 2016 – Φεβρουάριος 2017

Université de Mons, Belgium

Institut d’Administration scolaire -Méthodologie et formation

Προσκεκλημένη καθηγήτρια

(διαλέξεις στο ΜΠΣ με αντικείμενο τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Ερευνας, συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες )

 • 2010 – σήμερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής,

Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης’

(ΦΕΚ Mονιμοποίησης  68/17.02.2015 τ. Γ’)

 • Ιούνιος 2012 – Οκτώβριος 2012

Ministère de l’ éducation nationale (France), Direction de l’ Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)

Επιστημονικός Συνεργάτης του υπουργού

(μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων διεθνών ερευνών, προτάσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού)

 • Iανουάριος 2012 – Φεβρουάριος 2012

Université de Cergy-Pontoise, Paris, France

Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)

Προσκεκλημένη Καθηγήτρια

(διαλέξεις στο ΜΠΣ με αντικείμενο τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, συμμετοχή σε 2 ερευνητικές ομάδες με θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής και διπλωματικής εργασίας)

 • 2011 – σήμερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διδάσκουσα ως ΣΕΠ στη θεματική ενότητα: «ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική έρευνα στην τάξη» στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής  και Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • 2007 – 2010

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Λέκτορας

 • 2004 – 2007

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Γεωγραφίας, Λέκτορας

 • 2000 – 2004

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήματα Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΠΔ 407/80)

 • 1998 – 2001

Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΤΕΑΠΗ)

Διεξαγωγή εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στο μάθημα ‘Μεθοδολογία της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες’ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 1996 – 2004

Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (ΙΕΑ)

Ερευνήτρια (1996-2001) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 2001-2004 με σύμβαση αορίστου χρόνου)

 • 1994 – 2001

‘Σχολή Ξενοπούλου’ (Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο)

Καθηγήτρια Μαθηματικών και Υποδιευθύντρια Γυμνασίου και Λυκείου