ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Κτίριο Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ομήρου 9 Ταύρος.
Γραφείο: 5.3, 5ος όροφος
Ώρες γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00
Τηλέφωνο: 2109549412
e-mail: csofian@hua.gr