ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α. Σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Β. Σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

B1. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

– ΠΜΣ21 Σεμινάριο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Ερευνας

International Master Program (MSc) “Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society“

  • Research Methods

Β2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ‘Επιστήμες της Αγωγής’ και ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’

  • Εκπαιδευτική Ερευνα στην Πράξη (ΕΚΠ 51)

Β3. UNIVERSITE DE MONS

  • Méthodologie de la recherche

Institut d’ Administration scolaire -Méthodologie et formation

Β4. UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

  • Méthodologie de la recherché

Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)