ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

■ ‘Ένα μοντέλο σχεδίασης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με βάση τις αρχές της MediaRichnessTheoryκαι τα γνωστικά στυλ των χρηστών’ Α. Τσαδήμα

■ ‘Microμάθηση κατ’ απαίτηση, μέσω κοινωνικών δικτύων και πολλαπλών καναλιών, με αξιολόγηση της συμμετοχής’ Δ.Καμήλαλη

■‘Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού προσωπικού (braindrain): μελέτη, αποτύπωση και ερμηνεία της μετακίνησης ελλήνων πτυχιούχων’ Χ. Ρούζιου.

■  ‘Οι Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης και το Κοινωνικό Λογισμικό (social software) στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.’ Ε. Ψαρρά

■  ‘Διερεύνηση, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε περιβάλλον ασύγχρονης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης’. Κ. Γκόλτσιου